Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

 • het luisteren en nabij zijn
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • het verdriet de ruimte geven te bestaan

Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen op te lossen of te verlichten en om vragen te beantwoorden. fEen luisterend oor staat hierin centraal. Ik help u inzichten geven in uw situatie. 

Wanneer is counseling/ therapie aangewezen:

 • bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven
 • burn-out 
 • depressie
 • eenzaamheid
 • angstklachten
 • verlies en rouw
 • opvoedingsondersteuning
 • levensvragen
 • ...