Wat is een intelligentieonderzoek?


Het peilt naar het Intelligentie Quotient (of IQ) van de persoon die de test ondergaat. De Quotient in het IQ betekent dat het cijfer eigenlijk een verhouding is ten opzichte van een groep anderen. Bij de gestandaardiseerde IQ testen die wij gebruiken zijn dat steeds de leeftijdsgenoten. Het gemiddelde van de groep is bepaald op 100. 

Een intelligentie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van jouw cognitieve mogelijkheden. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen aangevraagd worden. Je kan dit zelf aanvragen en/of we werken samen met andere doorverwijzers waar nodig. Een intelligentieonderzoek kan op vraag van de ouders, van school, voor het werk, voor de logopedist, voor je arts/specialist,... uitgevoerd worden. 


Bij welke vragen?


Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:


  • in functie van terugbetaling logopedie

  • als onderdeel in het onderzoek naar (hoog)begaafdheid

  • als aanvullende test bij studiemethode-begeleiding (welk zijn je sterktes en je zwaktes)

  • bij verminderde leerresultaten van je kind (waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard?)

  • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat je kan (onder-of overschatting voorkomen)

  • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis

Er zijn verschillende intellligentietesten om de cognitieve capaciteiten te bepalen. Welke test het meest geschikt is; is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel of de reden van het onderzoek. Wij beschikken over volgende testen:
  • WPPSI-IV, voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar

  • WISC-V, voor kinderen van 6 tot 17 jaar

  • WAIS-IV, voor cliënten vanaf 17 jaar

  • WNV non-verbale intelligentietest 4-21 jaar 

Een IQ-onderzoek duurt gemiddeld tussen de 1u en 2,5 uur. Over het algemeen doen we het onderzoek in één keer en met voorkeur in de voormiddag, maar soms is het beter om het onderzoek in twee keer te doen.

Na de afname wordt er een verslag van de uitkomsten en bevindingen gemaakt en u bezorgd.  

Een goed afgenomen test en een degelijke rapportering ervan (scores subtesten, houding), geeft je veel meer informatie dan een IQ cijfer. We kijken ook echt naar de manier waarop je de resultaten hebt behaald. Hoe ben je gestart? Hoe werkte je verder? Hoe reageerde je op fouten?...