Impulsiviteit

Training impulsiviteit/ planning- en organsiatieVia spel en opdrachten leren we kinderen hun impulsiviteit af te remmen. We leren hen planmatig te werk te gaan. Goed kunnen plannen en zich kunnen organiseren is belangrijk in allerhande situaties in het leven. Vaak lopen kinderen die hierin moeilijkheden ervaren; al vast in de lagere schoolperiode. Er worden technieken aangereikt waarop ze later kunnen terugvallen waardoor ze minder fouten zullen maken en meer planmatig dingen gaan aanpakken. Een werkbundel wordt na de sessies meegegeven. 

Sessies worden individueel gegeven. We plannen gewoonlijk een 5 sessies in van 30 minuten. Daarna is er een feedbackgesprek met de ouders. Indien gewenst kan een intakegesprek ingepland worden voorafgaand aan de opstart van de training.