Impulsiviteit

Training impulsiviteit/ planning- en organsiatieVia spel en opdrachten leren we kinderen hun impulsiviteit af te remmen. We leren hen planmatig te werk te gaan. Goed kunnen plannen en zich kunnen organiseren is belangrijk in allerhande situaties in het leven. Vaak lopen kinderen die hierin moeilijkheden ervaren; al vast in de lagere schoolperiode. Er worden technieken aangereikt waarop ze later kunnen terugvallen waardoor ze minder fouten zullen maken en meer planmatig dingen gaan aanpakken. Een werkbundel wordt na de sessies meegegeven. 

Sessies worden individueel gegeven. We starten met een intake gesprek waarna enkele sessies kunnen worden ingepland voor uw kind. We plannen gewoonlijk een 5 sessies in van 30 minuten.