Psychodiagnostiek

Je kan bij mij terecht voor verschillende soorten psychologische onderzoek:

  • Een intelligentieonderzoek geeft informatie over het denkvermogen
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen als er al bepaalde vermoedens zijn, zoals AD(H)D en autisme (ASS). Hiervoor gebruiken we vragenlijsten, interviews en testmateriaal
  • Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de beleving van je kind in beeld wordt gebracht (gedachten, ervaringen, gevoelens, herinneringen,...)

Alle bevindingen nemen we op in een onderzoeksverslag, waarin ook een advies gegeven wordt over een eventuele behandeling of doorverwijzing. Er is steeds een besprekingsmoment waarop het verslag wordt toegelicht. 

Enkel de psychiater of neuroloog (bij onderzoek naar AD(H)D) kan een diagnose stellen. Wij maken een diagnostische overweging.