Psychodiagnostiek

Een psychodiagnostisch onderzoek kan worden uitgevoerd als je vastloopt in je leven, maar niet precies duidelijk is waardoor dat komt. Door gericht verschillende onderzoeken uit te voeren, krijgen we inzicht in je geestelijke functioneren op allerlei gebieden. We analyseren bijvoorbeeld je intelligentie, je karakter, je sterke en zwakke kanten, je interesses en je vaardigheden. Daarnaast kunnen we ook neuropsychologische functies onderzoeken (zoals je concentratie en geheugen). Op basis van het psychodiagnostisch onderzoek kunnen we je een advies geven over welke (combinatie van) behandelvorm(en) bij je past. 

Je kan bij mij terecht voor verschillende soorten psychologische onderzoek:

  • Een intelligentieonderzoek geeft informatie over je denkvermogen. 
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen als er al bepaalde vermoedens zijn, zoals AD(H)D en autisme (ASS). Hiervoor gebruiken we vragenlijsten, interviews en testmateriaal.
  • Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de beleving van je kind in beeld wordt gebracht (gedachten, ervaringen, gevoelens, herinneringen,...). Dit kan zowel voor kinderen als jongeren worden aangevraagd. 

Alle bevindingen nemen we op in een onderzoeksverslag, waarin ook een advies gegeven wordt over een eventuele behandeling of doorverwijzing. Er is steeds een besprekingsmoment waarop het verslag wordt toegelicht.