Onderzoek ASS, AD(H)D en DCD

U kan bij mij terecht voor een onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals autisme (ASS) en/ of AD(H)D.

Wat is een onderzoek bij een vermoeden van Autisme en/ of AD(H)D ?

Wanneer u een vermoeden heeft of zich de vraag stelt of u (of uw kind) last heeft van een ontwikkelingsstoornis; kan u bij mij terecht voor een screeningsonderzoek. Hierin wordt via een interview; testafnames en enkele vragenlijsten gekeken of uw vermoeden klopt en het al dan niet nodig is verdere stappen te zetten. Een intelligentieonderzoek kan een belangrijke meerwaarde zijn in dit onderzoek (optioneel). Een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek binnen een gespecialiseerd multidisciplinair team kan heel duur zijn of er zijn lange wachtlijsten. Met het verslag van mijn screeningsonderzoek; kan u terecht bij een arts (psychiater) die hiermee verder kan om al dan niet een diagnose te stellen en eventueel de nodige medicatie op te starten en op te volgen.

Voor het interview en testafnames maken we een afspraak. Na het gesprek; de testafnames en de verwerking van uw antwoorden op de vragenlijsten; worden alle gegevens gebundeld en wordt u een verslag bezorgd.