Kinderconsulent

Als kinderconsulent ga ik op een laagdrempelige manier aan de slag met het kind (en de ouders). Via gesprekken en spel met het kind gaan we samen op zoek naar datgene dat het kind uit balans brengt en zoeken we samen naar wat voor een positieve verandering zou kunnen zorgen. Het kind krijgt de ruimte om in een veilige omgeving en een warme sfeer te vertellen en te reflecteren. Indien nodig wordt doorverwezen naar een ander hulpverlening. 

Bij zorgen rond:

- slapen

- emotioneel functioneren

- opvoeding 

- pesten

- woede buien

- scheiding ouders

- leerproblemen

- stress

- verlies/ rouw

- schoolmoeheid

- angsten

- ...