Rorschach onderzoek

In 1921 ontwierp de Zwitser Hermann Rorschach de inktvlekkentest, die bekendheid verwierf onder de naam 'Rorschach'. De Rorschach bestaat uit tien verschillende platen met afbeeldingen van symmetrisch opgebouwde inktvlekken. Bij de afname van de Rorschach volgens het R-PAS (Rorschach Performance Assessment System) verlopen zowel de testafname, het coderen en het interpreteren gestandaardiseerd. De taak maakt het op een gestandaardiseerde wijze mogelijk om het gedrag van de respondent te observeren en vast te stellen - om te zien wat de respondent doet, en niet wat de respondent zegt dat hij doet - wat we kunnen zien als de 'persoonlijkheid in actie.' De onderzoeker beoordeelt de antwoorden aan de hand van een scala aan criteria. Dit leidt tot kwantitatieve scores, variabelen en ratio´s, die vervolgens worden afgewogen tegen normscores. Op basis van correlatief onderzoek zijn deze scores verbonden met kenmerken van de persoonlijkheidsstructuur, het gedragsrepertoire en de intrapsychische dynamiek van onderzochte personen. Hierdoor kunnen hypothesen geformuleerd worden over het innerlijk van de individuele respondent. Dit is een waardevol instrument bij persoonlijkheidsonderzoek en belevingsonderzoek. De afname zelf duurt gemiddeld één uur. Het coderen en interpreteren van de antwoorden is een tijdrovende taak die een halve dag tijd in beslag neemt. 

Collega's die nog wat ervaring missen; kunnen bij mij ook terecht voor supervisie rond afname en codering van de Rorschach (R-PAS).