Persoonlijkheidsonderzoek


Persoonlijkheid is een breed gegeven en een lastig begrip. Het wordt ook wel omschreven als het "unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken dat de ene persoon van de andere onderscheid".

Iedereen wordt geboren met een bepaald temperament (karakter) en dit vormt zich in de loop van de ontwikkeling tot een persoonlijkheid. Bij deze persoonlijkheid horen weer bepaalde karaktereigenschappen, die ervoor zorgen dat u bent wie u bent en dat u doet wat u doet. Uw persoonlijkheid is gedurende uw leven redelijk stabiel en juist daarom is het heel belangrijk om te weten hoe deze in elkaar zit.

Waarom een persoonlijkheidsonderzoek? 

Een persoonlijkheidsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we je persoonlijk functioneren in kaart brengen. Een persoonlijkheidsonderzoek kan een verlengstuk zijn van je consultatie bij een arts/psychiater. Enkel de arts/psychiater kan een diagnose stellen. Wij maken een diagnostische overweging.

Hoe voel jij je? Welke kenmerken typeren jou? Hoe ga je om met emotionele gebeurtenissen en spanningen? Hoe reageer je bij stress? Hoe functioneer je in relaties met andere mensen? Is er sprake van een bepaalde symptomatologie? Een bepaald patroon in je functioneren, in je gedrag? Moeten we een diagnostische overweging maken? Is er sprake van een bepaalde stoornis, een ziektebeeld? Hoe ervaar je anderen, je gezin, je werkomgeving? Dit zijn enkele vragen waarop we tijdens het onderzoek een antwoord geven. 

Een persoonlijkheidsonderzoek helpt je om je eigen gedrag beter te begrijpen, meer te weten te komen over jezelf en waar nodig de juiste aanpak te vinden. De resultaten van het onderzoek brengen we steeds in verband met jouw leeftijd en jouw ruimere context waarin je leeft. Het kan belangrijk zijn voor een goede indicatiestelling om op die manier de juiste hulpverlenening te kunnen raadplegen waar nodig. Het persoonlijkheidsonderzoek kan ingezet worden als een objectieve evaluatie/meting voor, tijdens of na een therapie of medicamenteuze behandeling. Het kan ook ingezet worden als onderdeel van een psychotherapeutische begeleiding of in de context van een counseling of coachingsproces.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Een persoonlijkheidsonderzoek kan er heel divers uitzien. Vaak wordt er met behulp van interview, projectieve testen en vragenlijsten gekeken naar het profiel van uw persoonlijkheid. Een goed persoonlijkheidsonderzoek zal altijd bestaan uit meerdere onderdelen, zodat er een helder en duidelijk beeld ontstaat van wie u bent.